www.theartofhomeopathy.co.uk

STRACH, LĘK I REMEDIA HOMEOPATYCZNE 

Bartosz Dziemidowicz M.Sc. LCPH MARH

 

Abstrakt

W wielu badaniach wykazano, że homeopatia jest niedrogim dodatkiem lub realną alternatywą w leczeniu wielu powszechnych, ostrych i przewlekłych schorzeń. Wyniki badań, w których homeopatia była stosowana jako alternatywna strategia dla psycho-farmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz związanych z nimi objawów, pokazują, że leczenie homeopatyczne przynosi pozytywne i długoterminowe rezultaty przy ograniczonym stosowaniu konwencjonalnych leków w różnych grupach wiekowych.

 

Strach, lęk i zmiana.

Od zeszłego roku świat przechodzi znaczącą zmianę. Nic nie zostało takim, jakim to znaliśmy wcześniej. Wszyscy mamy do czynienia z kryzysem. Coraz więcej jest osób przytłoczonych zmaganiem się z jego konsekwencjami - utratą członków rodziny, bezrobociem, niezdolnością przystosowania się do nowych sytuacji, izolacją, ubóstwem, lękiem i depresją. Liczba osób, które mają trudności z uzyskaniem pomocy w rozwiązaniu tych problemów wciąż rośnie. 

Wszyscy, od czasu do czasu, odczuwamy strach i niepokój. Jest to integralna część ludzkiego doświadczenia. W normalnych okolicznościach odczuwanie strachu, czy niepokoju jest ważne dla naszego przetrwania. W pewnym stopniu odgrywa to rolę adaptacyjną, pomagając nam doskonalać się i osiągać lepsze wyniki w stresujących sytuacjach. Jednak lęk, który pojawia się często, w nieodpowiednim czasie lub z nadmiernym nasileniem i zbyt długim czasem trwania, jest dysfunkcjonalny, ponieważ uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie. Zaburzenia lękowe to najczęstsze ze wszystkich zaburzeń psychicznych dotykających jedną trzecią populacji. Kobiety częściej niż mężczyźni cierpią na zaburzenia lękowe. Częstość występowania zaburzeń lękowych jest najwyższa u osób w wieku średnim. [1]

Strach jest emocjonalną odpowiedzią na coś, co postrzegamy jako nieuchronne zagrożenie. Z drugiej strony, niepokój, to stan nieokreślonego dyskomfortu, nerwowości i braku bezpieczeństwa. Jest to stan oczekiwania na przyszłe zagrożenie. Lęk, poza tym, że ma charakter antycypacyjny, kiedy spodziewamy się, że coś się wydarzy, może również utrzymywać się po minięciu niebezpieczeństwa. Może on też wystąpić bez żadnej możliwej do zidentyfikowania przyczyny. Strachowi i lękowi towarzyszą objawy fizyczne, takie jak trudności w oddychaniu, zawroty głowy, pocenie się, drżenie, szybkie bicie serca, bezsenność albo zmiany w zachowaniu, na przykład unikanie określonych miejsc lub sytuacji. Reakcja “fight or flight” i zachowanie ucieczki są częściej kojarzone ze strachem, podczas gdy napięcie mięśniowe, stan czujności, ostrożność i unikanie zagrożenia są dominującymi objawami w zaburzeniach lękowych. [2]

Lęk może mieć wiele przyczyn. Różne czynniki psychiczne, emocjonalne i fizyczne mogą prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych, chociaż dokładna ich etiologia nie jest znana. W wielu przypadkach niepokój może rozwinąć się w odpowiedzi na zagrożenie lub stresującą sytuację, taką jak śmierć członka rodziny lub utrata pracy. Lęk jest częścią klinicznego obrazu wielu dolegliwości, ale uważa się go za dominującą cechę niektórych zaburzeń fizycznych i psychicznych. Pojawienie się stanów lękowych może być wywołane różnego rodzaju schorzeniami, takimi jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, nadczynność tarczycy, zespół jelita drażliwego lub zaburzenia rytmu serca. [3] 

Zatrucie pewnymi substancjami lub odstawienie niektórych leków, np. kortykosteroidów [4], środków uspokajających, substancji odurzających, narkotyków, kofeiny lub alkoholu może prowadzić do rozwoju zaburzeń lękowych. [5] Intensywność lęku, to jak się on rozwija i jak długo trwa, różni się w zależności od osoby, podobnie jak zdolność do tolerowania go. Zaburzenia lękowe mogą prowadzić do rozwoju depresji i odwrotnie, ale bardzo często, w praktyce klinicznej, te dwa stany współistnieją. [6] Leczenie zaburzeń lękowych zwykle polega na zastosowaniu farmakoterapii lub psychoterapii w połączeniu z farmakoterapią. [7] 

Homeopatyczne leczenie zaburzeń lękowych i depresyjnych.

Ważne jest, aby być świadomym alternatyw dla standardowego leczenia farmakologicznego i móc skorzystać z prostych narzędzi samopomocy, które mogą przynieść ulgę w cierpieniu i wpłynąć na poprawę jakości życia. Przedstawiono tu wyniki badań nad skutecznością homeopatii w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych wraz z opisem niektórych najczęściej wybieranych remediowów homeopatycznych i esencji kwiatowych Bacha stosowanych w celu rozwiązania tych problemów. W wielu badaniach wykazano, że homeopatia jest niedrogą formą terapii dodatkowej lub alternatywą w leczeniu wielu powszechnych, ostrych i przewlekłych schorzeń. Wyniki badań, w których homeopatia była stosowana jako alternatywna strategia dla psycho farmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz związanych z nimi objawów, pokazują, że leczenie homeopatyczne przynosi pozytywne i długoterminowe rezultaty pozwalające na ograniczenie ilości stosowanych leków konwencjonalnych.

Wyniki badania przeprowadzonego w Niemczech wskazują, że preparaty homeopatyczne są popularnym wyborem wśród osób stosujących leki bez recepty (OTC) w leczeniu depresji, stanów lękowych i zaburzeń snu. Badanie to wykazało również, że jeden na czterech pacjentów woli stosować preparaty OTC niż leki konwencjonalne. [8] Pacjenci stosujący homeopatię w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych używają mniej leków psychotropowych i mają większe szanse na poprawę w porównaniu z pacjentami stosującymi wyłącznie leki konwencjonalne. [9] 

Odkrycia te zostały potwierdzone przez inne badanie dotyczące leczenia zaburzeń lękowych i depresyjnych u starszych pacjentów. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Po dwunastu miesiącach leczenia homeopatycznego pacjenci zauważyli znaczną poprawę we własnym stanie zdrowia i odnotowali zmniejszenie konieczności stosowanie benzodiazepin i leków psychotropowych w porównaniu z grupą kontrolną, która stosowała wyłącznie leczenie farmakologiczne. [10]

Pacjenci cierpiący na zaburzenia afektywne i lękowe, depresję, fobię społeczną czy zespół lęku napadowego, którzy słabo zareagowali na konwencjonalną farmakoterapię, ocenili, że leczenie homeopatyczne jest przydatne i skuteczne. [11]

Badanie oceniające skuteczność homeopatii na szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii wykazało, że homeopatia przynosi poprawę i zapewnia skuteczne leczenie w ponad sześćdziesięciu procentach przypadków, w których leczony był lęk i ból. Homeopatia okazała się skuteczna w konwencjonalnych warunkach szpitalnych jak również w leczeniu pacjentów będących w stanie krytycznym i ofiar wypadków. [12]

Remedia homeopatyczne i esencje kwiatowe doktora Bacha pomocne w leczeniu  zaburzeń lękowych i depresyjnych. 

Aconitum Napellus

Niepokój Aconite jest bardzo intensywny. Pojawia się i znika nagle. Osoba staje się bardzo zdenerwowana, pobudzona i niezwykle niespokojna. U osoby takiej może pojawić się strach przed wypadkiem, uduszeniem lub śmiercią. Niepokój Aconite charakteryzuje się szybkim biciem serca, kołataniem serca, odczuwaniem duszności, bladością pojawiająca się na przemian z zaczerwienieniem twarzy. Jest to stan nagłej paniki połączonej z intensywnym niepokojem. Panikę może wywołać każdy, nawet bardzo błahy powód. Nastrój Aconite może zmieniać się bardzo szybko również pomiędzy przeciwstawnymi emocjami. Lęk lub silny smutek może szybko zastąpić radosne podniecenie. Lęk wpływa również na sen Aconite. Jest to sen niespokojny, z dużą ilością rzucania się, obracania się i mówienia przez sen. 

Arsenicum Album

Strach u Arsenicum bierze się z postrzegania otaczającego świata jako niebezpiecznego, chaotycznego i pełnego zagrożeń. Osoba czuje się odizolowana, samotna 

i zależna od innych. Istnieje głębokie poczucie niepewności i strachu spowodowane poczuciem słabości, zależności, bezbronności, a tym samym ryzyko padnięcia ofiarą wyzysku. Z tego powodu, osoba Arsenicum będzie bardzo niespokojna i podejrzliwa. Arsenicum będzie działało z najwyższą ostrożnością, w przeciwnym razie może stracić wszystko. Strach i skrajna ostrożność sprawiają, że osoba jest niespokojna i głęboko zaniepokojona porządkiem, bezpieczeństwem i swoim zdrowiem.

Argentum Nitricum

Osoby Argentum Nitricum obawiają się o to, jak poradzą sobie w trudnych sytuacjach albo w czasie kryzysu. Argentum Nitricum ma poczucie izolacji, osamotnienia w walce z przeciwnościami losu, braku pomocy z zewnątrz i rozpaczliwej potrzeby znalezienia wyjścia z sytuacji kryzysowej. Potrzeba posiadania kontroli jest niezwykle ważna u Argentum Nitricum. Brak kontroli nad sytuacją, poczucie uwięzienia i niemożność znalezienia wyjścia z sytuacji powoduje, że Argentum Nitricum jest wyjątkowo nerwowe i podatne na nagłe i impulsywne działanie. Argentum Nitricum jest pełne lęku i strachu, które wywołują u niego poczucie niepokoju, brak cierpliwości i potrzebę pośpiechu. U osoby, która potrzebuje Argentum Nitricum może wystąpić lęk wysokości, obawa przed lataniem lub uczucie klaustrofobii. Kiedy wszystkie opcje działania zostały wykorzystane i nie można nic więcej zrobić w określonej sytuacji, Argentum Nitricum w rezultacie może stać się powolne, otępiałe i przestać reagować na otoczenie. 

Ignatia

Ignatia może przynieść ulgę w sytuacji, gdy uczucie zmartwienia, lęku i depresji pojawiły się po doświadczeniu nagłej straty, szoku i żalu. Jest to intensywny smutek, który pojawia się po utracie kogoś lub czegoś bardzo komuś bliskiego. Osoba potrzebująca Ignatii jest bardzo wrażliwa i podatna na intensywne wahania nastroju. Pojawiają się gwałtowne zmiany pomiędzy przeciwnymi stanami umysłu. Śmiech przeplata się z wybuchami łez, płaczem i częstymi głębokimi westchnieniami. W sytuacji, kiedy trzeba zachować powagę osoba potrzebująca Ignatii może wybuchnąć śmiechem. Kiedy Ignatia jest zaniepokojona, każda próba pocieszenia tylko pogłębi jej niepokój. Ignatia nie toleruje sprzeciwu ani nagany. U Ignatii często pojawia się Zespół globusa - doświadczenie uczucia, że ​​coś utknęło w gardle. 

Aspen

Aspen może pomóc w problemach ze snem i bezsennością spowodowanych koszmarami nocnymi. Aspen jest również użyteczny w przypadku napadów paniki występujących bez wyraźnej przyczyny. Atakowi lęku może towarzyszyć drżenie. Umysł Aspen jest bardzo chłonny i łatwo ulegający wpływom przesądów, opowieści o duchach i wróżbach. Aspen może rozwinąć zachowanie rytualne, aby ustanowić poczucie ochrony przed prześladującym niepokojem i bezsennością.

Mimulus

Mimulus jest bardzo pomocny w przypadku występowania lęków antycypacyjnych i niepokoju o znanym pochodzeniu. Lęk jest wywołany czymś konkretnym, jest to przedmiot, osoba lub sytuacja łatwa do zidentyfikowana jako przyczyna strachu, której osoba Mimulus będzie starała się uniknąć. Mimulus może pomóc z poczuciem strachu przed śmiercią, ubóstwem, wypadkami i samotnością. Strachowi i lękowi osoby Mimulus mogą towarzyszyć zaburzenia trawienia, częste luźne stolce, bóle jelit i przewlekłe biegunki o podłożu emocjonalnym, a także problemy skórne: pokrzywka i atopowe zapalenie skóry. Mimulus może pomóc przewlekle nieśmiałym i nerwowym osobom przezwyciężyć lęk społeczny i fobie.

Rock Rose

Rock Rose może pomóc w przypadku nagłego lęku, intensywnego strachu i paniki, reakcji “fight or flight” oraz zespołu stresu pourazowego. Strachowi Rock Rose towarzyszą nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, omdlenia, przyspieszone tętno i duszności. Rock Rose pomaga w stanach wyczerpania układu nerwowego, załamania nerwowego, częstego występowania koszmarów nocnych lub chronicznej utraty snu spowodowanych długotrwałymi stanami lękowymi.

Cherry Plum 

Cherry Plum może pomóc w sytuacjach skrajnego zdenerwowania, kiedy przytłaczający stres wywołuje silny strach przed utratą kontroli i nagłym załamaniem psychicznym. Cherry Plum może być stosowany przy długotrwałym obciążeniu psychicznym, wyczerpującym układ nerwowy. Kiedy umysł zbliża się do punktu krytycznego, narastające napięcie w ciele może być wyrażane przez nerwowe gesty, drgawki lub nieprzewidywalne wybuchy wściekłości.

References:

1. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci. 2015;17(3):327‐335.

2. Hamm, AO. Fear, anxiety, and their disorders from the perspective of psychophysiology. Psychophysiology. 2020; 57:e13474. 

3. Sartorius N, Holt RIG, Maj M (eds): Comorbidity of Mental and Physical Disorders. Key Issues Ment Health. Basel, Karger, 2015, vol 179, pp 81-87. 

4. Korte SM. Corticosteroids in relation to fear, anxiety and psychopathology. Neurosci Biobehav Rev. 2001 Mar;25(2):117-42. 

5. Brady KT, Haynes LF, Hartwell KJ, Killeen TK. Substance use disorders and anxiety: a treatment challenge for social workers. Soc Work Public Health. 2013;28(3-4):407‐423. 

6. Hirschfeld RM. The Comorbidity of Major Depression and Anxiety Disorders: Recognition and Management in Primary Care. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2001;3(6):244‐254. 

7. Bandelow B, Michaelis S, Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. Dialogues Clin Neurosci. 2017;19(2):93‐107.

8. Hamann J, Linde K, Schweiger HD, Kusmakow O, Förstl H. Over-the-counter-drugs for the treatment of mood and anxiety disorders--the views of German pharmacists. Pharmacopsychiatry. 2014;47(3):84‐88.

9. Grimaldi-Bensouda L, Abenhaim L, Massol J, et al. Homeopathic medical practice for anxiety and depression in primary care: the EPI3 cohort study. BMC Complement Altern Med 16, 125 (2016).

10. Danno K, Duru G, Vetel JM. Management of Anxiety and Depressive Disorders in Patients ≥ 65 Years of Age by Homeopath General Practitioners versus Conventional General Practitioners, with Overview of the EPI3-LASER Study Results. Homeopathy. 2018;107(2):81‐89.

11. Davidson JR, Morrison RM, Shore J, Davidson RT, Bedayn G. Homeopathic treatment of depression and anxiety. Alternative Therapies in Health and Medicine. 1997 Jan;3(1):46-49.

12.Oberbaum M, Singer SR, Friehs H, Frass M. Homeopathy in emergency medicine. Wien Med Wochenschr. 2005;155(21-22):491‐497. 

GO BACK

Kontakt:

To arrange a consultation, please send an email to info@theartofhomeopathy.co.uk or fill out the form below. I will contact you as soon as possible.

Read more:

 

HOMEOPATYCZNE LECZENIE ZAPALENIA ZATOK

Zapalenie zatok jest schorzeniem, które jest leczone głównie za pomocą antybiotyków. Niewłaściwe ich stosowanie przyczynia się do wzrostu i rozprzestrzeniania się problemu oporności bakterii się na antybiotyki. Homeopatia stanowi tanią i efektywna alternatywę w leczeniu wielu powszechnych infekcji. Wyniki badań sugerują że homeopatia jest skuteczną metodą leczenia zapalenia zatok zarówno ostrego, jak i przewlekłego.

Czytaj WIĘCEJ...

 

 

© 2021  theartofhomeopathy.co.uk