www.theartofhomeopathy.co.uk


 HOMEOPATYCZNE LECZENIE ZAPALENIA ZATOK

Bartosz Dziemidowicz M.Sc. LCPH MARH

 

Abstrakt

Zapalenie zatok jest schorzeniem, które jest leczone głównie za pomocą antybiotyków. Niewłaściwe ich stosowanie przyczynia się do wzrostu i rozprzestrzeniania się problemu oporności bakterii się na antybiotyki. Homeopatia stanowi tanią i efektywna alternatywę w leczeniu wielu powszechnych infekcji. Wyniki badań sugerują że homeopatia jest skuteczną metodą leczenia zapalenia zatok zarówno ostrego, jak i przewlekłego. Homeopatyczne leczenie zapalenia zatok oferuje długoterminowe pozytywne rezultaty, co jest szczególnie istotne w świetle wzrostu problemu oporności bakterii na antybiotyki.

 

Zapalenie zatok

Zatoki przynosowe są jamami powietrznymi mieszczacymi sie wewnątrz kości twarzowej części czaszki. Są one połączone z jama nosowa poprzez otwory w jej ścianie. U ludzi występują cztery pary zatok: szczękowe, czołowe, klinowe oraz komórki sitowe. Zapalenie zatok jest to stan zapalny błony śluzowej w obrębie zatok przynosowych.  Zapalenie zatok jest jedna z najczęstszych chorób górnych dróg oddechowych z tendencją do powtarzających się epizodów, szczególnie w okresie zimowym. W zdrowych zatokach śluz nie gromadzi się i pozostaje sterylny. W sytuacji gdzie zatoki stają się niedrożne lub gdy  mechanizmy samooczyszczania się zatok ulegają upośledzeniu dochodzi do nagromadzenia się w nich śluzu. Może on ulec zakażeniu co prowadzi do pojawienia się stanu zapalnego zatok. Przyczyną ostrego zapalenia zatok są prawie zawsze infekcje wirusowe. U pewnego odsetka pacjentów może rozwinąć się wtórna infekcja bakteryjna.  Czynniki utrudniające prawidłowe samooczyszczanie się zatok zwiększają ryzyko pojawienia się stanu zapalnego w ich obrębie. Należy zaliczyć tu głównie: przerost małżowin nosowych, alergiczny nieżyt nosa, polipy nosa, oraz stany obniżonej odporności np. cukrzycę. Najczęstsze objawy zapalenia zatok to niedrożność nosa, ropny nieżyt nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból głowy, ból i wrażliwość na dotyk lub ucisk na twarzy oraz złe samopoczucie.[1] 

Infekcje górnych dróg oddechowych, oporność na antybiotyki i homeopatia.

Infekcje górnych dróg oddechowych i ich powikłania są najczęstszą przyczyną przepisywania antybiotyków. Wyniki badań wskazują, że w wielu przypadkach użycie antybiotyków w ich leczeniu nie było uzasadnione. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyczynia się do wzrostu i rozprzestrzeniania się problemu oporności bakterii się na antybiotyki. Problem ten jest coraz bardziej dotkliwy w wielu rejonach świata, albowiem zakażenia wywołane przez patogeny oporne na antybiotyki stają się coraz trudniejsze do leczenia. Rezultaty badań klinicznych zastosowania homeopatii w leczeniu ostrych infekcji górnych dróg oddechowych i ich powikłań takich jak zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok itp. sugeruje, że leczenie homeopatyczne jest co najmniej równie efektywne jak terapia konwencjonalna. Leczenie homeopatyczne okazuje się również efektywne w zapobieganiu nawrotów infekcji górnych dróg oddechowych, co ma znaczący wpływ na obniżenie częstości stosowania antybiotyków. Homeopatia stanowi tanią i efektywna alternatywę w leczeniu wielu powszechnych infekcji, co jest szczególnie istotne w świetle wzrostu problemu oporności bakterii na antybiotyki. Leczenie homeopatyczne w wielu przypadkach przynosi szybsze efekty i jest tolerowane lepiej niż leczenie konwencjonalne. Leczenie homeopatyczne jest również związane z wystąpieniem mniejszej liczby zdarzeń niepożądanych.[2]

Skuteczność  homeopatii w leczeniu ostrego zapalenia zatok szczękowych i rhinosinusitis.

Wyniki badania przeprowadzonego na stu trzynastu pacjentach w celu wykazania efektywności  homeopatii w leczeniu ostrego zapalenia zatok szczękowych wykazały po 21 dniach terapii całkowite ustąpienie objawów u niemal 70% pacjentów otrzymujących preparat homeopatyczny w porównaniu z  8,9% pacjentów z grupy kontrolnej. W ciągu ośmiu tygodni obserwacji po zakończeniu leczenia u pacjentów nie odnotowano nawrotu objawów zapalenia zatok.[3] Podobne wyniki uzyskano w badaniu efektywności homeopatycznego leczenia rhinosinusitis u stu czterdziestu czterech pacjentów. Po trzech tygodniach stosowania terapii homeopatycznej 90.3% pacjentów wykazało całkowite ustąpienie objawów, a u kolejnego 8.3% odnotowano wyraźną poprawę symptomów rhinosinusitis. Dla porównania pogorszenie lub brak poprawy odnotowany został u 88.9% pacjentów z grupy kontrolnej. Podsumowując rezultaty, autorzy badania doszli do wniosku, że lek homeopatyczny był dobrze tolerowany przez pacjentów i umożliwił skuteczne leczenie rhinosinusitis.[4]

Homeopatyczne leczenie chronicznego zapalenia zatok.

Przewlekłe zapalenie zatok występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Pojawia się ono głównie w obrębie zatok szczękowych oraz pary zatok: szczękowych i czołowych jednocześnie. W badaniu przeprowadzonym w celu oceny przydatności terapeutycznej leków homeopatycznych w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok pozytywne rezultaty zaobserwowano u 95,1% pacjentów. Całkowite ustąpienie objawów zapalenia zatok bez późniejszego ich nawrotu przez okres 1 roku odnotowano u 36,8% pacjentów. Pozytywne wyniki badania potwierdzone zostały za pomocą badania radiologicznego.[5]

Rezultaty kolejnego badania sugerują, że najbardziej efektywnymi  remediami  w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok były: Silicea, Kali bichromicum, Pulsatilla, Natrum mur, Belladonna, Rhus toxicodendron, Natrum sulphuricum i Lachesis. Badacze zaobserwowali również szczególne powinowactwo poszczególnych remediów homeopatycznych do określonego typu zatok dotkniętego stanem zapalnym. Kali bichromicum znalazło najczęściej zastosowanie w leczeniu zapalenia zatok czołowych z bólem i uczuciem ucisku w rejonie nasady nosa i okolicy nadoczodołowej. 

Wydzielina z nosa w tym przypadku jest zazwyczaj gęsta, lepka i ciągnąca się o kolorze żółtym lub zielonkawym. W czasie trwania zapalenia zatok może u pacjenta występować brak możliwości oddychania przez nos połączony z utrata węchu. Remedium Pulsatilla wykazało się szczególnym powinowactwem do zapalenia zatok szczękowych i czołowych oraz ich kombinacji. Pulsatilla okazała się użytecznym remedium, gdy objawom zapalenia zatok towarzyszył brak pragnienia. U pacjentów potrzebujących remedium Pulsatilla niedrożność nosa jest odczuwana znacznie dotkliwiej podczas leżenia lub przebywania w zamkniętym pomieszczeniu. Pacjent czuje się lepiej przebywając na świeżym powietrzu. W  podsumowaniu autorzy stwierdzili, że wyniki badania wskazują na skuteczność homeopatii w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok.[6]

Długoterminowe efekty homeopatycznego lenia przewlekłego zapalenia zatok.

Efektywność homeopatii w leczeniu  chronicznego zapalenia zatok została potwierdzona nie tylko za pomocą badania radiologicznego[5], ale również poprzez wyniki długoterminowego badania obserwacyjnego prowadzonego przez okres ośmiu lat. W badaniu wzięło udział sto trzydzieści cztery osoby cierpiące na chroniczne zapalenie zatok, z czego znaczna większość, bo aż 97,0% była wcześniej poddana leczeniu konwencjonalnemu. Rezultaty tego badania wykazały długotrwałą i istotną poprawę jakości życia pacjentów poddanych leczeniu homeopatycznemu przewlekłego zapalenia zatok.[7]

Homeopatia w leczeniu schorzeń przewlekłych.

Efektywność homeopatii w leczeniu przewlekłych schorzeń została również potwierdzona wynikami kolejnego długoterminowego badania. Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu dotknięci byli chronicznymi schorzeniami przez okres kilku lat. Badacze poprosili chorych o ogólna ocenę poprawy lub pogorszenia ich stanu zdrowia w porównaniu do sytuacji sprzed pierwszej wizyty. Ponad siedemdziesiąt procent spośród sześciu i pol tysiąca osób przebadanych w ciagu szesciu lat oceniło zmiany w stanie swego zdrowia na pozytywne. Połowa badanych oszacowała swój stan zdrowia jako lepszy lub znacznie lepszy w porównaniu do sytuacji sprzed rozpoczęcia leczenia homeopatycznego. Wnioski wysnute na podstawie rezultatów tego badania sugerują, że leczenie homeopatyczne przyniosło pozytywne zmiany stanu zdrowia u dużej grupy pacjentów z szeroką gamą chorób przewlekłych.[8]

Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że homeopatia  jest nie mniej efektywna jak terapia  konwencjonalna w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Wybór homeopatii jako alternatywnej metody leczenia pozwala na obniżenie częstości używania antybiotyków oraz zmniejszenie częstotliwości nawrotów infekcji. Badania dotyczące użycia homeopatycznych leków kompleksowych jak i remediów dobieranych indywidualnie zgodnie z zasadami homeopatii klasycznej wykazały, że homeopatia jest efektywną metodą leczenia zapalenia zatok zarówno ostrego, jak i przewlekłego. Skuteczność homeopatii w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok potwierdzona została badaniami radiologicznymi oraz studiami obserwacyjnymi prowadzonymi na przestrzeni ośmiu lat. Homeopatia okazuje się również efektywna w leczeniu wielu innych schorzeń chronicznych.

1. Orlandi RR, Kingdom TT, Hwang PH, et al: International consensus statement on allergy and rhinology: Rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol 6(Suppl 1):S22–209, 2016.

2. Fixsen A. Homeopathy in the Age of Antimicrobial Resistance: Is It a Viable Treatment for Upper Respiratory Tract Infections? Homeopathy. 2018 May;107(2):99-114. 

3. Zabolotnyi DI, Kneis KC, Richardson A, et al. Efficacy of a Complex Homeopathic Medication (Sinfrontal) in Patients with Acute Maxillary Sinusitis: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Clinical Trial. Explor J Sci Heal 2007;3:98–109. 

4. Friese KH, Zabalotnyi DI. Homeopathy in acute rhinosinusitis: a double-blind, placebo controlled study shows the efficiency and tolerability of a homeopathic combination remedy. HNO 2007; 55: 271-277.

5. Nayak C, Singh V, Singh VP. , et al. Homeopathy in chronic sinusitis: a prospective multi-centric observational study. Homeopathy 2012; 101: 84-91.

6. Sharma SR, Murty KB, Sahagal GC, Sharma B, Bharatalaxmi KSV. Clinical evaluation of homoeopathic medicines in sinusitis. Indian J Res Homoeopath. 2008; 2: 26-37.

7. Witt CM, Lüdtke R, Willich SN. Homeopathic treatment of patients with chronic sinusitis: a prospective observational study with 8 years follow-up. BMC Ear Nose Throat Disord 2009; 9: 7.

8. Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic treatment for chronic disease: A 6-year, university-hospital outpatient observational study. J Altern Complement Med. 2005 Oct;11(5):793-8.

powrót

Kontakt:

W celu umówienia sie na konsultację proszę wysłać e-mail na adres info@theartofhomeopathy.co.uk lub wypelnić formularz poniżej. Skontaktuję się z Tobą, tak szybko, jak to będzie możliwe.

Zobacz:

 

STRACH, LĘK I REMEDIA HOMEOPATYCZNE 

W wielu badaniach wykazano, że homeopatia jest niedrogim leczeniem uzupełniającym lub alternatywą w leczeniu wielu powszechnych schorzeń, zarówno nagłych jak i przewlekłych . Wyniki badań, w których homeopatia była wykorzystywana jako alternatywna strategia do psycho farmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz związanych z nimi objawów, pokazują, że leczenie homeopatyczne daje pozytywne i długoterminowe rezultaty pozwalając jednocześnie na ograniczenie stosowania konwencjonalnych leków.

CZYTAJ WIĘCEJ...

 

 

© 2021  theartofhomeopathy.co.uk