www.theartofhomeopathy.co.uk


 BLOG 

Bartosz Dziemidowicz M.Sc. LCPH

 

HOMEOPATYCZNE LECZENIE ZAPALENIA ZATOK

Zapalenie zatok jest schorzeniem, które jest leczone głównie za pomocą antybiotyków. Niewłaściwe ich stosowanie przyczynia się do wzrostu i rozprzestrzeniania się problemu oporności bakterii się na antybiotyki. Homeopatia stanowi tanią i efektywna alternatywę w leczeniu wielu powszechnych infekcji. Wyniki badań sugerują że homeopatia jest skuteczną metodą leczenia zapalenia zatok zarówno ostrego, jak i przewlekłego.

Czytaj WIĘCEJ...

HOMEOPATHIC TREATMENT OF SINUSITIS 

Sinusitis is a condition that is usually treated with antibiotics. Incorrect use of them contributes to the growth and escalation of the problem of bacterial resistance to antibiotics. Homeopathy is a low cost alternative in the treatment of many common infections. The evidence from clinical studies suggests that homeopathy is an effective treatment for both acute and chronic sinusitis offering positive and long-term results.

Read more...
© 2020  theartofhomeopathy.co.uk